Beschikking

Een beschikking is een aan u gericht officieel en schriftelijk besluit van uw gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeftZie_wet. Met een beschikking wordt dus de brief bedoeld waarin een besluit van de gemeente aan u bekend wordt gemaakt. 

Voorbeelden

U kunt een beschikking krijgen over de volgende besluiten:

 • Toekenning of afwijzing van uw aanvraag 
 • Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen
 • Verlaging van de bijstand/individuele inkomenstoeslag of een waarschuwing
 • Beëindiging van de bijstand 
 • Herziening of intrekking van de bijstand/individuele inkomenstoeslag
 • Terugvordering (terugbetalen) van de bijstand/individuele inkomenstoeslag

Geen beschikking 

U kunt alleen tegen een beschikking bezwaar maken. Als er geen sprake is van een beschikking, dan kunt u geen bezwaar makenZie_wet. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen iets wat uw gemeente heeft vastgelegd in haar beleid. De volgende schriftelijke stukken zijn géén beschikking:

 • Een verzoek om aanvullende gegevens
 • De mededeling dat uw gemeente medisch advies gaat inwinnen
 • Een mededeling over een administratieve verwerking
 • Een oproep voor een gesprek of onderzoek
 • Gespreksverslagen
 • Een brief die een herhaling is van een eerder genomen beschikking
Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Enschede

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu